Privatumo politika

 1. KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Geoface“ (toliau – Geoface) tvarko Jūsų asmens duomenis, jums naudojantis Geoface mobiliąja programėle, interneto svetaine (toliau – Programa) ar kitomis paslaugomis.

 1. APIE GEOFACE

UAB „Geoface“, juridinio asmens kodas 304781617, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 37, Kaunas, el. pašto adresas: [email protected], yra įmonių grupės AB „Linas Agro Group“ dalis ir Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Kai kuriais toliau nurodytais atvejais Geoface gali būti bendras Jūsų asmens duomenų valdytojas su kita(-omis) AB „Linas Agro Group“ grupės įmone(-ėmis).

 1. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra bet kokia Geoface apie fizinį asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota to asmens tapatybei nustatyti. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant asmens vardą, pavardę, adresą, IP adresą.

 1. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

Geoface tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodomais tikslais:

4.1. Jūsų paskyros Programoje sukūrimo tikslu

Jūsų paskyros Programoje sukūrimo tikslu Geoface tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, turimų laukų plotas hektarais, informacija ar Jūs esate ūkininkas ar agronomas, įmonės pavadinimas ir kodas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu bei yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros Programoje dienos arba ištrinami per 30 (trisdešimt) dienų nuo paskyros pašalinimo dienos.

4.2. Jūsų naudojimosi Programa tikslu

Jūsų naudojimosi Programa tikslu, tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, turimų laukų plotas hektarais, informacija ar Jūs esate ūkininkas ar agronomas, įmonės pavadinimas ir kodas, ūkio pavadinimas, ūkio lauko pavadinimas, komentarai, nuotraukos, ūkio lauke iškylančių problemų tipai, ūkio geografinės vietos informacija (GPS duomenys), lauko ribos ir lauko palydoviniai vaizdai iš atvirų šaltinių (jei pagal galiojančius įstatymus jie apibrėžiami kaip asmens duomenys), daigų skaičius vienam kvadratiniam metrui, automatiškai yra renkami šie metaduomenys: informacija apie įrenginį (įskaitant aparatinės įrangos tipą, operacinę sistemą ir jos versiją ir kt.), informacija apie naudojimąsi programa (naudojimo dažnumas, patirtos problemos ir kt.). Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros Programoje dienos arba ištrinami per 30 (trisdešimt) dienų nuo paskyros pašalinimo dienos.

4.3. Komunikacijos su Programos vartotojais tikslu

Geoface Jums gali siųsti informaciją ar pranešimus į Jūsų el. pašto adresą, ar informuoti apie juos Programoje, apie Programos pasikeitimus, atnaujinimus, sutrikimus ir kt. Šiuo tikslu yra tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros Programoje dienos arba ištrinami per 30 (trisdešimt) dienų nuo paskyros pašalinimo dienos.

Jeigu iškilus problemoms ar klausimams kreipiatės į mus dėl Programos veikimo, Jūsų pateiktus asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kitus užklausoje pateikiamus asmens duomenis Geoface tvarkys teisėto intereso užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę pagrindu. Komunikacijos su vartotojais (klientų aptarnavimo) tikslu asmens duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 2 (dvejus) metus po komunikacijos pabaigos.

4.4. Pasiūlymų klientams siuntimo tikslu

Jeigu sutinkate (pažymite registruodamiesi, paskyroje ar kitoje sutikimo formoje), tiesioginės rinkodaros tikslu Geoface tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris (jeigu pateikiate registruodamiesi). Šie asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu bei yra saugomi 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai el. paštu ar kitais nurodytais būdais.

Šiuo tikslu Geoface, kaip bendras duomenų valdytojas, tvarko asmens duomenis kartu su kitomis AB „Linas Agro Group“ įmonėmis: AB „Linas Agro“ (juridinio asmens kodas: 147328026, buveinės adresas: Subačiaus g. 5, Vilnius, el. pašto adresas: [email protected]), UAB „Dotnuva Baltic“ (juridinio asmens kodas 261415970, Parko g. 6, Kėdainių r., el. pašto adresas: [email protected]), AB „Kauno grūdai“ (juridinio asmens kodas 133818917, buveinės adresas: H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, el. pašto adresas: [email protected]), remiantis sudaryta bendrų duomenų valdytojų sutartimi.

4.5. Socialinės medijos

Informaciją, kurią Geoface pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

 • „Facebook“ – „Geoface“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • „Linkedin“ – „Geoface“, kurio privatumo pranešimas pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • „Youtube“ – „Geoface Farming“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://policies.google.com/privacy

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

4.6. Geoface sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais

Geoface tvarko savo tiekėjų, paslaugų teikėjų ar partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ir tiekėjų, paslaugų teikėjų ar partnerių (fizinių asmenų) asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Geoface ir minėtų asmenų. Tokiu atveju Geoface tvarkys tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kitus duomenis, susijusius su sutarties vykdymu.

Jeigu Jums taikomas programos apmokestinimas Geoface sutarties vykdymo pagrindu tvarkys Jūsų banko sąskaitos numerį, priskirto plano informaciją, unikalų užsakymo numerį.

Kai tvarkomi Geoface paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra Geoface teisėtas interesas.

Jei Jūs sudarote su Geoface sutartį kaip fizinis asmuo, Geoface Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu.

Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol, kol tęsiasi sutartis. Jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse, duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

4.7. Statistinės informacijos apie Programos naudojimą tikslu

Geoface norėtų Jus informuoti, kad Geoface turi teisėtą interesą savo nuožiūra naudoti nuasmenintus ar pseudonimais užslėptus asmens duomenis (Programoje praleistą laiką, naudotus funkcionalumus ir kt.), kuriuos pateikiate naudodami Programą, bei tvarkyti juos statistikos ir analizės tikslais, siekiant pagerinti Programos funkcionalumą ir kokybę bei pasiūlyti papildomas paslaugas, laikydamasis teisės aktų reikalavimų. Geoface užtikrins, kad tokia veikla netrikdytų Programos sistemos veikimo ir nekeistų tvarkomų asmens duomenų.

4.8. Darbuotojų atranka

Vykdant kandidatų į laisvas darbo vietas Linas Agro tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, išsilavinimas, darbo patirtis ir kita CV bei motyvaciniame laiške asmens pateikta informacija. Šie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso siekiant atrinkti kandidatą ir Jūsų sutikimo pagrindu bei saugomi 3 mėnesius nuo įdarbinimo dienos.

Jūsų neišrinkus tolesniam atrankos etapui, CV saugomas tik gavus Jūsų atskirą sutikimą, nesant sutikimui, sunaikinamas per 1 mėnesį nuo atrankos pabaigos.

4.9. Slapukai

Jums naudojantis Programa, mes Jūsų įrenginyje galime patalpinti slapuką (angl. cookies). Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes laikinai įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską ar mobilųjį įrenginį. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Programos naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Programos naudojimo patirtį ir leidžia jas tobulinti.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus:

 • Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad Programa galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums naudojantis Programa, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Be šių slapukų Programa neveiks tinkamai.

 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti Programos lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Programa ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti Programos veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 • Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Programą, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia mums prisiminti Jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis)

Naudojami duomenys

_ga Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukas yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją (kiek unikalių vartotojų apsilankė, apsilankymo trukmę ir kt.). Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 (dvejus) metus Analitinis Unikalus identifikatorius
_gid Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir leidžia vertinti svetainės populiarumą, atskleidžia iš kokių šaltinių vartotojai atėjo į svetainę, kt. Pirmo įėjimo į puslapį metu 24 (dvidešimt keturias)valandas Analitinis Unikalus identifikatorius
_gat „Google Universal Analytics“ slapukas reikalingas užtikrinti naršymo kokybę. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Būtinas slapukas
_cfduid Slapuką naudoja cdn tarnybos, pvz., „CloudFare“, norėdami identifikuoti atskirus vartotojus, naudojančius bendrą IP adresą, ir pritaikyti saugos parametrus kiekvienam vartotojui. Šis slapukas neidentifikuoja jokio vartotojo ID žiniatinklio programoje ir nesaugo jokios asmens identifikavimo informacijos. Pirmo įėjimo į puslapį metu Funkcinis slapukas Funkcinis slapukas Anonimizuotas vartotojo IP adresas
 1. KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Geoface, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

 1. KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes nesidalijame Jūsų asmens duomenimis su jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

Mes, veikdami bendrų valdytojų statuse, kartu su kitomis AB „Linas Agro Group įmonėmis: AB „Linas Agro“, UAB „Dotnuva Baltic“, AB „Kauno grūdai“, atskleidžiame Jūsų asmens duomenis išskirtinai tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu ir tuo atveju, kai turime Jūsų sutikimą tiesioginės rinkodaros vykdymui grupės mastu. Bendri valdytojai laikosi sutartimi įtvirtintų įsipareigojimų ir duomenis tvarko laikydamiesi taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Įmonių grupės struktūra ir pasikeitimai:https://www.linasagrogroup.lt/apie-mus/grupes-struktura/.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Geoface, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant perleisti Geoface veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti Geoface ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.
 1. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Geoface vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

7.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

7.2. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

7.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

7.4. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją;
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais;
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti;
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją;
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.
 1. KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu [email protected];
 • siunčiant paštu adresu Karaliaus Mindaugo pr. 37, LT-44307 Kaunas;
 • atvykus į UAB „Geoface“, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 37, LT-44307 Kaunas;
 • susisiekę su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu [email protected].

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), pateikdami skundą.

 1. ATSAKOMYBĖ

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Geoface gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Programoje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Programoje. Jei prisijungiate prie Programos po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2023-04-03