2023.03 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Pridėta sandėlio eksportavimo funkcija. Dabar galėsite eksportuoti visus sandėlio įrašus .xls formatu.
 • Pakoreguota kalendoriaus funkcija. Dabar galėsite matyti darbo pavadinimą ir sunaudotą produkto kiekį, bei normą.
 • Sėjomainos filtrų sekcija buvo patobulinta ir praplėsta. Dabar galėsite lengviau filtruoti norimus laukus, pagal jų dydį, pavadinimą, bloko numerį bei nuosavybę.
 • Pridėtas informaciją atvaizduojantis žemėlapis sėjomainos skiltyje.
 • Praplėsti filtrai darbų sekcijose.
 • Pridėta sandėlio įrašų koregavimo funkcija. Galėsite nesudėtingai redaguoti pirkimo įrašų datas, kainas, kiekius ir kitą aktualią informaciją.
 • Pakoreguotas dizainas mobiliojoje Geoface programos versijoje.
 • Pakoreguotas darbų užduoties informacijos išdėstymas.

Pataisymai:

 • Sutvarkyti tam tikri finansiniai skaičiavimai.
 • Suvienodintas darbo užduočių veiksmų dizainas.

2023.02 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Naujausia funkcija – sėjomaina. Dabar joje galima lengvai ir patogiai planuotis savo sėjomainą pagal kultūras ir tarpinius pasėlius.
 • Pridėtas vandens apsaugos zonų sluoksnis. Šį sluoksnį rasite žwemėlapyje, sluoksnių pasirinkime.
 • Pridėtas kadastrinių sklypų sluoksnis žemėlapyje, galėsite tiksliau tikrinti savo lauko ribas.
 • Pridėtas valstybinės žemės sluoksnis žemėlapyje. Šį sluoksnį rasite žemėlapyje, sluoksnių pasirinkime.
 • Pridėtas skaitmeninis melioracijos žemėlapių sluoksnis, dabar galėsite tiksliau stebėti melioraciją savo Iaukuose.
 • Pridėta vartotojų lygių redagavimo sistema. Dabar galima parinkti skirtingus vartotojų lygius skirtingiems ūkio darbuotojams, bei vartotojams (Savininkas; Vadovas; Vyr. specialistas; Specialistas; Darbuotojas).
 • Pridėta mato vienetų koregavimo funkcija, dabar galima keisti mato vienetus planuojant ir užbaigiant darbus.
 • Pridėtas paaiškinimas ką daryti jei sandėlyje trūksta produkto.

Pataisymai:

 • Sutvarkyti trąšų grupių vertimai.
 • Sutvarkyta problema kai skystų trąšų panaudojimas būdavo skaičiuojamas klaidingai.

2023.01 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Atnaujinti AAP produktai pagal naujausius VATŽŪM duomenis.
 • Pridėta per 550 skirtingų augalų veislių.
 • Atnaujinti vieno lauko funkcijoje esantys darbų pavadinimai. Tręšimo darbai dabar bus vadinami pagal trąšą, jei atskiras pavadinimas nesuteiktas.

Pataisymai:

 • Sutvarkyta problema kai ištrynus darbą finansinė dalis nepasikeisdavo.
 • Išspręsta situacija kai keičiant darbų datą pastaroji kartais nereaguodavo.
 • Pakoreguotos dizaino dalys kurios atrodydavo netvarkingai.
 • Po darbų sukūrimo sąrašas visada atsinaujins automatiškai.

2022.11 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Pridėta darbų kalendoriaus funkcija. Dabar galite lengviau matyti savo suplanuotus ir atliktus darbus kalendoriuje ir žemėlapyje.
 • Pridėta sąskaitos faktūros ir važtaraščio numerio pridėjimo funkcija. Ateityje bus pridėta ir pačio dokumento pridėjimo dalis.
 • Pridėta darbų pavadinimo funkcija. Dabar savo darbams galite suteikti jūsų pageidaujamą pavadinimą.
 • Pakoreguota beico pridėjimo į sandėlį funkcija.
 • Pridėta lauko perkėlimo tarp ūkių funkcija.
 • Pakoreguoti kai kurių skilčių ikonų dizainai, kad pastarosios tiksliau reprezentuotų pačią funkciją.
 • Atnaujinta tręšimo darbų užbaigimo ir koregavimo funkcija.
 • Užbaigiant darbus galima koreguoti faktinį dirbtą plotą.
 • Pridėta lauko komentarų skiltis.
 • Papildytas lauko informacijos langas.
 • Sukurtas pasveikinimo laiškas prisijungus prie Geoface programos.
 • Atnaujinti mikroelementų ir sėklų sąrašai.
 • Atnaujinti AAP produktai pagal naujausius VATŽŪM duomenis.
 • Perdirbtas vieno lauko informacijos langas.

Pataisymai:

 • Pataisytos sisteminės klaidos, bei atnaujinta duomenų bazė.

2022.10 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Atnaujinta AAP ir sėklų sunaudojimo funkcija. Užbaigiant darbus produktų normos bus išskaičiuojamos automatiškai pagal faktinį sunaudotą kiekį ir atvirkščiai.
 • Pakoreguota darbų užbaigimo funkcija. Dabar galima užbaigti darbus neturint produkto sandėlyje, taip pat darbus dabar bus galima užbaigti iš kart suplanavus.
 • Pridėtas žurnalo įrašų koregavimas.
 • Atnaujinta ir pakoreguota sėjos funkcija.
 • Atnaujinta produktų paieškos funkcija sandėlio skiltyje.
 • Atnaujinti AAP produktai pagal naujausius VATŽŪM duomenis.
 • Pridėta moliuskocidų, desikantų, fumigantų, akaricidų, inhibitorių bei defoliantų produktų kurie bus grupuojami prie pesticidų, pogrupyje ,,Kiti“.
 • Atnaujintas purškimo receptų funkcijos dizainas.
 • Atnaujinta ir pakoreguota pagalbos funkcija, dabar matysite mūsų kontaktus, bus lengva susisiekti, bei iškilus poreikiui bus galima pažiūrėti mokomąją video medžiagą.
 • Atnaujinta pranešimų skiltis, dabar galite lengvai ir patogiai sekti, bei matyti senus pranešimus.
 • Pakeistas kai kurių ikonų dizainas, kad pastarosios aiškiau reprezentuotų atitinkamą funkciją.
 • Patobulintas pridedamų produktų skilties dizainas.
 • Pakoreguotos kultūrų spalvos.

Pataisymai:

 • Pataisytos sisteminės klaidos

2022.08 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Papildyta virš 150 naujų mikro ir makroelementinių trąšų.
 • Atnaujinti AAP produktai pagal naujausius VATŽŪM duomenis.
 • Pridėta masinio purškimo redagavimo funkcija.
 • Pridėta purškimo recepto sudarymo funkcija.
 • Patobulintas pridedamų laukų dizainas.

Pataisymai:

 • Sutvarkytos kelios dizaino problemos, bei sisteminės klaidos

2022.02 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Atnaujintas FAPAR (NDVI) nuotraukų sukėlimo ir jų formatavimo procesas
 • Patobulintas laukų sąrašas ir jo dizainas
 • Sutvarkytas skaičių apvalinimas
 • Atnaujinti dirvožemio aukščio bei granuliometrinės sudėties žemėlapiai
 • Surasti ir išversti trūkstami vertimai visomis kalbomis
 • Atnaujinti matų vienetai formuojant tręšimo užduotis
 • Atnaujintas mygtuko “pridėti lauką” dizainas
 • Pakoreguotas mygtuko “parsisųsti tręšimo užduotį” veikimas
 • Pridėta galimybė eksportuoti laukų sąrašą
 • Atnaujintas ūkių pasirinkimas viršutiniame meniu
 • Atnaujintas derlingumo prognozės rodinys
 • Pridėtos papildomos kultūros

Pataisymai:

 • Sutvarkytos klaidos pridedant laukus
 • Pataisytas pranešimų formatavimas planšetiniuose kompiuteriuose
 • Pašalinti sistemos serverio sutrikimai
 • Sutvarkyta .shape failų įkėlimo problema
 • Ištaisytos ūkio finansų klaidos
 • Ištaisyta kartais atsiradusi registracijos problema
 • Sutvarkyta naudotojo sąlygų patvirtinimo funkcionalumo klaida