2023.08 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Technikos atvaizdavimas. Galite sinchronizuoti ir matyti John Deere techniką Geoface sistemoje.
 • Kintamos normos žemėlapių redagavimas. Dabar galite importuoti, generuoti ir redaguoti kintamos normos tręšimo žemėlapius.
 • Produktų pirkimas. Dabar galite pridėti keletą produktų vieno pirkimo metu.
 • AAP žurnalo atnaujinimas. Dabar galite pasirinkti norimą deklaruoti laikotarpį ir laukus.
 • Atnaujinta mobilioji Geoface versija.
 • Atnaujintos darbų spalvos finansų skiltyje.

Pataisymai:

 • Pataisyta problema kai grupuotų laukų plotas buvo dubliuojamas.
 • Sutvarkytas žemėlapio fokusavimas darbų kalendoriuje.
 • Sutvarkytas filtras finansų skiltyje

2023.07 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Atnaujintos deklaracijų ribos, pridėdami lauką galite matyti naujausias deklaruotas ribas.
 • Atnaujinti mobilios versijos dizainai. Kai kurios funkcijos buvo pritaikytos mobiliai versijai.
 • Laukų žvalgymo įrankis apjungtas su komentaro funkcija. Dabar galėsite lengvai prisidėti taškus, komentarus ir nuotraukas laukuose.
 • Atnaujinti pesticidų registracijų duomenys
 • Atnaujinta žemėlapio legenda. Dabar matysite pasėlių plotą ir procentinę dalį.

Pataisymai:

 • Nežinomo pasėlio filtras vėl veikia
 • Sėjomainoje sutvarkytas filtras
 • Panaikinta rekomenduojamų darbų skiltis
 • Pataisyta .PDF AAP žurnalo versija jei buvo grupuotų laukų
 • Sutvarkyta neatsinaujinančių vegetacijos nuotraukų problema
 • Atnaujinta nukreipimo funkcija. Dabar lauko informacijoje bus atidaromi konkretūs darbai priskirtam laukui.
 • Sutvarkytos beico nurašymo problemos.

2023.06 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Atnaujinta vieno lauko informacija ir jos dizainas. Dabar matysite daugiau aktualios informacijos. Mobilaus versija taip pat atnaujinta.
 • Siunčiant žurnalus paskutiniame puslapyje atnaujintas apibendrinimo lentelės dizainas
 • Pridėti papildomi informaciniai pranešimai dirbant su žurnalais
 • Dabar bus galima perkelti savo kurtą produktą tarp ūkių
 • Atnaujintas atstumo matavimo įrankis laukų žemėlapyje
 • Atnaujintas rikiavimas AAP žurnaluose
 • Atnaujintos ikonos darbų redagavimo skiltyse

Pataisymai:

 • Galima pridėti SF ir Važtaraščius koreguojant pirkimo įrašus
 • Pataisytas mato vienetų konvertavimas
 • Pakoreguotas laukų rikiavimas pagal abėcėlę
 • Koreguojamas mobiliosios versijos dizainas
 • Dabar galima koreguoti savo kurtą sėklą (jei mato vienetai yra sėjos vienetai)
 • Pataisytos problemos susijusios su vartotojų lygiais
 • Peržiūrėta ir atnaujinta aritmetika

2023.05 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Sukurta funkcija leidžianti naudoti visus registruotus AAP produktus nepriklausomai nuo kultūros ar laikotarpio
 • Atnaujinta ir praplėsta sandėlio ataskaita. Dabar bus galima naudoti daugiau pjūvių stebint sandėlio judėjimus
 • Laukų sujungimo funkcija buvo sujungta su laukų grupavimo funkcija
 • Atnaujintas orų prognozės šaltinis
 • Atnaujinta sėklų kūrimo dalis sandėlyje
 • Suvienodintas laukų ištrynimo langas

Pataisymai:

 • Pakoregavus plotą užduotyje .PDF variantas rodys teisingą plotą
 • Žurnalo atvaizdavimo patobulinimai
 • Pakoreguota kai keičiant faktinį kiekį ir apdorotą plotą, pastarasis neatsinaujindavo
 • Dabar pasėlių legenda žemėlapyje gali būti slankoma
 • Atsisiunčiant darbo užduotį skirtingi darbai nebebus sujungiami
 • Pridėjus ūkį į prenumeratą reikdavo perkrauti puslapį norint atnaujini informaciją. Nuo šiol informacija atnaujinama automatiškai
 • Pataisyti beico skaičiavimo neatitikimai
 • Sutvarkyti keletas netelpančių dizaino elementų

2023.04 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Atnaujintos naudojimo sąlygos ir privatumo politika.
 • Pridėta prenumeratų apmokėjimų erdvė. Joje galima stebėti ir valdyti savo apmokėjimo planus, valdyti ūkius kurie priklauso šiems planams.
 • Papildyti ir atnaujinti produktų bei kultūrų sąrašai.
 • Pridėta laukų grupavimo funkcija. Dabar galima lengvai sujungti kelis laukus į grupę ir dirbti juos kaip vieną lauką. Jei nepriskirti darbai galima grupę išgrupuoti.
 • Pakoreguota darbų žingsnių struktūra. Dabar laukus galima pasirinkti ir 1-ame žingsnyje, o 3-ame žingsnyje laukai bus išskleisti automatiškai.

Pataisymai:

 • Sutvarkyti žurnalo siuntimo dizaino trūkumai mobiliojoje versijoje
 • Pakoreguoti smulkūs dizaino trūkumai
 • Pataisyti tam tikri formatavimo procesai dėl kurių išsikreipdavo duomenys
 • Pataisyta problema kai keičiant sezonus neteisingai atsinaujindavo finansiniai duomenys

2023.03 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Pridėta sandėlio eksportavimo funkcija. Dabar galėsite eksportuoti visus sandėlio įrašus .xls formatu.
 • Pakoreguota kalendoriaus funkcija. Dabar galėsite matyti darbo pavadinimą ir sunaudotą produkto kiekį, bei normą.
 • Sėjomainos filtrų sekcija buvo patobulinta ir praplėsta. Dabar galėsite lengviau filtruoti norimus laukus, pagal jų dydį, pavadinimą, bloko numerį bei nuosavybę.
 • Pridėtas informaciją atvaizduojantis žemėlapis sėjomainos skiltyje.
 • Praplėsti filtrai darbų sekcijose.
 • Pridėta sandėlio įrašų koregavimo funkcija. Galėsite nesudėtingai redaguoti pirkimo įrašų datas, kainas, kiekius ir kitą aktualią informaciją.
 • Pakoreguotas dizainas mobiliojoje Geoface programos versijoje.
 • Pakoreguotas darbų užduoties informacijos išdėstymas.

Pataisymai:

 • Sutvarkyti tam tikri finansiniai skaičiavimai.
 • Suvienodintas darbo užduočių veiksmų dizainas.

2023.02 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Naujausia funkcija – sėjomaina. Dabar joje galima lengvai ir patogiai planuotis savo sėjomainą pagal kultūras ir tarpinius pasėlius.
 • Pridėtas vandens apsaugos zonų sluoksnis. Šį sluoksnį rasite žwemėlapyje, sluoksnių pasirinkime.
 • Pridėtas kadastrinių sklypų sluoksnis žemėlapyje, galėsite tiksliau tikrinti savo lauko ribas.
 • Pridėtas valstybinės žemės sluoksnis žemėlapyje. Šį sluoksnį rasite žemėlapyje, sluoksnių pasirinkime.
 • Pridėtas skaitmeninis melioracijos žemėlapių sluoksnis, dabar galėsite tiksliau stebėti melioraciją savo Iaukuose.
 • Pridėta vartotojų lygių redagavimo sistema. Dabar galima parinkti skirtingus vartotojų lygius skirtingiems ūkio darbuotojams, bei vartotojams (Savininkas; Vadovas; Vyr. specialistas; Specialistas; Darbuotojas).
 • Pridėta mato vienetų koregavimo funkcija, dabar galima keisti mato vienetus planuojant ir užbaigiant darbus.
 • Pridėtas paaiškinimas ką daryti jei sandėlyje trūksta produkto.

Pataisymai:

 • Sutvarkyti trąšų grupių vertimai.
 • Sutvarkyta problema kai skystų trąšų panaudojimas būdavo skaičiuojamas klaidingai.

2023.01 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Atnaujinti AAP produktai pagal naujausius VATŽŪM duomenis.
 • Pridėta per 550 skirtingų augalų veislių.
 • Atnaujinti vieno lauko funkcijoje esantys darbų pavadinimai. Tręšimo darbai dabar bus vadinami pagal trąšą, jei atskiras pavadinimas nesuteiktas.

Pataisymai:

 • Sutvarkyta problema kai ištrynus darbą finansinė dalis nepasikeisdavo.
 • Išspręsta situacija kai keičiant darbų datą pastaroji kartais nereaguodavo.
 • Pakoreguotos dizaino dalys kurios atrodydavo netvarkingai.
 • Po darbų sukūrimo sąrašas visada atsinaujins automatiškai.

2022.11 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Pridėta darbų kalendoriaus funkcija. Dabar galite lengviau matyti savo suplanuotus ir atliktus darbus kalendoriuje ir žemėlapyje.
 • Pridėta sąskaitos faktūros ir važtaraščio numerio pridėjimo funkcija. Ateityje bus pridėta ir pačio dokumento pridėjimo dalis.
 • Pridėta darbų pavadinimo funkcija. Dabar savo darbams galite suteikti jūsų pageidaujamą pavadinimą.
 • Pakoreguota beico pridėjimo į sandėlį funkcija.
 • Pridėta lauko perkėlimo tarp ūkių funkcija.
 • Pakoreguoti kai kurių skilčių ikonų dizainai, kad pastarosios tiksliau reprezentuotų pačią funkciją.
 • Atnaujinta tręšimo darbų užbaigimo ir koregavimo funkcija.
 • Užbaigiant darbus galima koreguoti faktinį dirbtą plotą.
 • Pridėta lauko komentarų skiltis.
 • Papildytas lauko informacijos langas.
 • Sukurtas pasveikinimo laiškas prisijungus prie Geoface programos.
 • Atnaujinti mikroelementų ir sėklų sąrašai.
 • Atnaujinti AAP produktai pagal naujausius VATŽŪM duomenis.
 • Perdirbtas vieno lauko informacijos langas.

Pataisymai:

 • Pataisytos sisteminės klaidos, bei atnaujinta duomenų bazė.

2022.10 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Atnaujinta AAP ir sėklų sunaudojimo funkcija. Užbaigiant darbus produktų normos bus išskaičiuojamos automatiškai pagal faktinį sunaudotą kiekį ir atvirkščiai.
 • Pakoreguota darbų užbaigimo funkcija. Dabar galima užbaigti darbus neturint produkto sandėlyje, taip pat darbus dabar bus galima užbaigti iš kart suplanavus.
 • Pridėtas žurnalo įrašų koregavimas.
 • Atnaujinta ir pakoreguota sėjos funkcija.
 • Atnaujinta produktų paieškos funkcija sandėlio skiltyje.
 • Atnaujinti AAP produktai pagal naujausius VATŽŪM duomenis.
 • Pridėta moliuskocidų, desikantų, fumigantų, akaricidų, inhibitorių bei defoliantų produktų kurie bus grupuojami prie pesticidų, pogrupyje ,,Kiti“.
 • Atnaujintas purškimo receptų funkcijos dizainas.
 • Atnaujinta ir pakoreguota pagalbos funkcija, dabar matysite mūsų kontaktus, bus lengva susisiekti, bei iškilus poreikiui bus galima pažiūrėti mokomąją video medžiagą.
 • Atnaujinta pranešimų skiltis, dabar galite lengvai ir patogiai sekti, bei matyti senus pranešimus.
 • Pakeistas kai kurių ikonų dizainas, kad pastarosios aiškiau reprezentuotų atitinkamą funkciją.
 • Patobulintas pridedamų produktų skilties dizainas.
 • Pakoreguotos kultūrų spalvos.

Pataisymai:

 • Pataisytos sisteminės klaidos