Privātuma politika

 1. KO NOZĪMĒ ŠĪ PRIVĀTUMA POLITIKA?

Šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) Jums sniedzam informāciju par to, kā UAB (slēgtā akciju sabiedrība) “Geoface” (turpmāk – Geoface) apstrādā jūsu personas datus, jums izmantojot Geoface mobilo lietotni (turpmāk – Lietotne) vai citus pakalpojumus.

 1. PAR GEOFACE

UAB “Geoface”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 304781617, juridiskā adrese Karaliaus Mindaugo pr. 37, Kauņa, e-pasta adrese: [email protected], ir jūsu personas datu pārzinis.

 1. KAS IR PERSONAS DATI?

Personas dati ir jebkura Geoface saņemtā informācija par datu subjektu, ko var izmantot datu subjekta identificēšanai.  Personas dati ietver jebkādu informāciju, tostarp personas vārdu, uzvārdu, adresi, IP adresi.

 1. KĀDUS JŪSU PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Geoface apstrādā jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • Jūsu konta izveidošanai Lietotnē

Jūsu konta izveidošanai Lietotnē Geoface apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, esošo lauku platība hektāros, informācija par to, vai jūs esat lauksaimnieks vai agronoms, uzņēmuma nosaukums un kods. Šie personas dati tiek apstrādāti uz līguma noslēgšanas un izpildes pamata un tiek uzglabāti 2 (divus) gadus no pēdējās pieslēgšanās dienas kontam Lietotnē vai izdzēsti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konta dzēšanas dienas.

 • Jūsu Lietotnes izmantošanai

Jūsu Lietotnes izmantošanas nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, esošo lauku platība hektāros, informācija par to, vai jūs esat lauksaimnieks vai agronoms, uzņēmuma nosaukums un kods, saimniecības nosaukums, komentāri, fotogrāfijas, saimniecības laukā radušos problēmu tipi, informācija par saimniecības ģeogrāfisko atrašanās vietu (GPS dati), lauka robežas un lauka satelītattēli no atvērtajiem pirmkodiem (ja saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem tie tiek definēti kā personas dati), dīgstu skaits uz vienu kvadrātmetru, automātiski tiek apkopoti šādi metadati: informācija par ierīci (ieskaitot aparatūras tipu, operētājsistēmu un tās versiju u.c.), informācija par lietotnes lietošanu (lietošanas biežums, problēmas, ar kurām nācies saskarties, u.c.). Šie personas dati tiek apstrādāti uz līguma īstenošanas pamata un tiek uzglabāti 2 (divus) gadus no pēdējās pieslēgšanās dienas kontam Lietotnē vai izdzēsti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konta dzēšanas dienas.

 • Komunikācijai ar Lietotnes lietotājiem

Geoface jums var sūtīt informāciju vai paziņojumus uz jūsu e-pasta adresi vai informēt par tiem Lietotnē, par Lietotnes izmaiņām, atjauninājumiem, traucējumiem u.c. Šajā nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Šie personas dati tiek apstrādāti uz līguma īstenošanas pamata un tiek uzglabāti 2 (divus) gadus no pēdējās pieslēgšanās dienas kontam Lietotnē vai izdzēsti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konta dzēšanas dienas.

Ja problēmu vai jautājumu gadījumā vēršaties pie mums saistībā ar Lietotnes darbību, jūsu sniegtos personas datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un citus pieprasījumā sniegtos personas datus Geoface apstrādās, lai nodrošinātu likumīgās intereses, pamatojoties uz sniegto pakalpojumu kvalitāti. Komunikācijas ar lietotājiem (klientu apkalpošanas) nolūkā personas dati tiek uzglabāti visu komunikācijas laiku un 2 (divus) gadus pēc komunikācijas beigām.

 • Komerciālu paziņojumu nosūtīšanai

Ja jūs piekrītat (atzīmējat reģistrējoties vai kontā), tiešā mārketinga nolūkos Geoface apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs (ja tos sniedzat reģistrējoties). Šie personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un tiek uzglabāti 3 (trīs) gadus no piekrišanas sniegšanas.  Ik reizi, sūtot tiešā mārketinga paziņojumu, jums tiks dota iespēja atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to uz e-pastu vai citos norādītajos veidos.

 • Sociālie mediji

Informāciju, kuru Geoface sniedzat, apmeklējot mūsu sociālo mediju vietnes (ieskaitot paziņojumus, pogu “Like” izmantošanu un citu saziņu), mēs kontrolējam kopā ar attiecīgā sociālā tīkla pārvaldītajiem kā kopīgi personas datu pārziņi.

Pašlaik mums ir šādi konti sociālajos tīklos:

 • “Facebook” – “Geoface”, kura konfidencialitātes politika ir atrodama https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • “Linkedin” – “UAB Geoface”, kura konfidencialitātes politika ir atrodama https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • “Youtube” – “Geoface Farming”, kura konfidencialitātes politika ir atrodama https://policies.google.com/privacy

Iesakām izlasīt trešo personu konfidencialitātes politiku un sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja jums rodas jebkādi jautājumi par to, kā tie izmanto jūsu personas datus.

 • Geoface līgumu noslēgšanai un izpildei

Geoface apstrādā savu piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju vai partneru (juridisku personu) darbinieku un piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju vai partneru (fizisku personu) personas datus, lai izpildītu starp Geoface un minētajām personām noslēgto līgumu. Tādā gadījumā Geoface apstrādās šādus jūsu datus: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, sarakstes saturs, datums, citi dati, kas ir saistīti ar līguma izpildi.

Ja tiek apstrādāti Geoface pakalpojumu sniedzēja vai sniedzēja darbinieku dati, datu apstrādes pamats ir Geoface likumīgās intereses.

Ja jūs noslēdzat ar Geoface līgumu kā fiziska persona, Geoface jūsu datus apstrādās uz līguma izpildes pamata.

Šajā punktā norādītie personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr turpinās līgums. Ja personas dati ir norādīti līgumos, dati tiek uzglabāti 10 (desmit) gadus no līguma beigu dienas.

 • Statistiskajai informācijai par Lietotnes lietošanu

Geoface vēlas jūs informēt, ka Geoface ir likumīga interese pēc saviem ieskatiem izmantot anonīmus datus un anonimizēt personas datus (Lietotnē pavadīto laiku, izmantotās funkcijas u.c.), kurus sniedzat, izmantojot Lietotni, kā arī apstrādāt tos statistikas un analīzes nolūkos, ar mērķi uzlabot Lietotnes funkcionalitāti un kvalitāti, kā arī piedāvāt papildu pakalpojumus, ievērojot tiesību aktu prasības. Geoface nodrošinās to, ka šāda darbība netraucē Lietotnes sistēmas darbību un nemaina apstrādājamos personas datus.

 • Sīkfaili

Jums izmantojot Lietotni, mēs jūsu ierīcē varam ievietot sīkfailu (angl. cookies). Sīkfails ir neliels no burtiem un cipariem veidots fails, kuru ar jūsu piekrišanu mēs uz laiku ievietojam jūsu pārlūkprogrammā vai jūsu datora cietajā diskā, vai mobilajā ierīcē. Dažādiem mērķiem izmantojam dažādus sīkfailus. Sīkfaili mums palīdz arī atšķirt jūs no citiem Lietotnes lietotājiem, tā nodrošinot patīkamāku Lietotnes lietošanas pieredzi un ļaujot to pilnveidot.

Mēs izmantojam šādus sīkfailus:

 • Noteikti nepieciešamie sīkfaili

Šie sīkfaili ir būtiski Lietotnes darbībai. Ar šādiem sīkfailiem apstrādātu datu pamatā ir pienācīga līguma izpilde, jums lietojot Lietotni, bet mums nodrošinot apmeklējuma kvalitāti un drošību. Bez šiem sīkfailiem Lietotne nedarbosies pienācīgi.

 • Analītiskie un (vai) veiktspējas sīkfaili.

Šie sīkfaili ļauj mums atpazīt un uzskaitīt Lietotnes apmeklētājus, kā arī redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa Lietotni, kad to izmanto. Tas palīdz mums uzlabot Lietotnes darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji var viegli atrast meklēto. Šo sīkfailu apkopotie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

 • Funkcionalitātes sīkfaili

Šie sīkfaili tiek izmantoti jūsu atpazīšanai, kad atkārtoti lietojat mūsu Lietotni, lai varētu pielāgot piedāvāto saturu atbilstoši jūsu vajadzībām, iegaumētu jums aktuālo informāciju. Tie var būt sīkfaili, kuri, piemēram, ļauj mums iegaumēt jūsu lietotājvārdu un paroli. Šo sīkfailu apkopotie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Sīkfaila nosaukums Datu apstrādes mērķis / nolūks Izveides brīdis Derīguma laiks Sīkfaila tips (noteikti nepieciešamais /analītiskais/ funkcionālais) Izmantotie dati
_gcl_au Šis sīkfails tiek izmantots, lai novērtētu ārējās reklāmas efektivitāti, t.i., cik cilvēku apmeklēja vietni, noklikšķinot uz reklāmas saites. Pirmo reizi ieejot vietnē 3 (trīs) mēnešos Analītiskais Unikāls identifikators
__cfduid Sīkfailu izmanto cdn dienesti, piem., “CloudFare”, vēloties identificēt atsevišķus lietotājus, kuri izmanto kopīgu IP adresi, un piemērot drošības parametrus katram lietotājam. Šis sīkfails neidentificē nekādu lietotāja ID tīmekļa lietojumprogrammā un neuzglabā nekādu personas identifikācijas informāciju. Pirmo reizi ieejot vietnē 30 (trīsdesmit) dienas Funkcionalitātes sīkfails Anonimizēta lietotāja IP adrese
_pk_id.1.cbf0 Šis sīkfails ļauj izsekot jūsu kustībām un ļauj jums izmantot Pakalpojumus. Pirmo reizi ieejot vietnē 1 (viens) gads Funkcionalitātes sīkfails Unikāls identifikators
pk_ses.1.cbf0 Šis sīkfails atceras darbības, kuras veicāt apmeklējuma laikā. Pirmo reizi ieejot vietnē 24 (divdesmit četras) stundas Funkcionalitātes sīkfails Unikāls identifikators
wpml_referer_url Šis sīkfails tiek izmantots, lai atcerētos valodu, kuru izvēlaties un izmantojat, apmeklējot vietni. Pirmo reizi ieejot vietnē 24 (divdesmit četras) stundas Funkcionalitātes sīkfails
_icl_current_language Šis sīkfails atceras jūsu izvēlēto valodu. Pirmo reizi ieejot vietnē 24 (divdesmit četras) stundas Funkcionalitātes sīkfails
cookielawinfo-checkbox-necessary Šis sīkfails atceras jūsu izvēli (piekrišanu) attiecībā uz analītisko un funkcionālo sīkdatņu izmantošanu. Pirmo reizi ieejot vietnē 11 (vienpadsmit) mēneši Nepieciešamais sīkfails
pk_id.3.ef6a Sīkdatne ļauj izsekot jūsu kustībām un ļauj izmantot Pakalpojumus. Pirmo reizi ieejot vietnē 1 (viens) gads Funkcionalitātes sīkfails
_pk_ses.3.ef6a Sīkdatne atceras darbības, kuras veicat apmeklējuma laikā. Pirmo reizi ieejot vietnē 24 (divdesmit četras) stundas Funkcionalitātes sīkfails
_ga Novērošanas sīkfaili no “Google Analytics”. Sīkfails tiek izmantots, lai saglabātu statistisko informāciju (cik daudz unikālo lietotāju ir apmeklējuši, apmeklējuma ilgums u.c.). Pirmo reizi ieejot vietnē 2 (divus) gadus Analītiskais Unikāls identifikators
_gid Novērošanas sīkfaili no “Google Analytics”. Sīkfails vāc informāciju par lietotāju rīcību vietnē un ļauj novērtēt vietnes popularitāti, atklāj, no kādiem avotiem lietotāji ir atnākuši uz vietni u.c. Pirmo reizi ieejot vietnē 24 (divdesmit četras) stundas Analītiskais Unikāls identifikators
_gat “Google Universal Analytics” sīkfails, kas ir nepieciešams pārlūkošanas kvalitātes nodrošināšanai. Ieejot vietnē Līdz interneta vietnes loga aizvēršanai Nepieciešamais sīkfails
 1. KĀ TIKS APSTRĀDĀTI JŪSU PERSONAS DATI?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR), Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu tiesību aktu noteiktajām prasībām.  Jūsu personas dati tiks pārvaldīti atbildīgi un droši. Geoface, gan identificējot personas datu apstrādes līdzekļus, gan veicot pašu datu apstrādi, īsteno atbilstošus tiesību aktos noteiktus datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, bojājumiem, izmaiņām, zudumiem, izpaušanas vai cita veida nelikumīgas apstrādes. Attiecīgie pasākumi tiek noteikti, ņemot vērā apdraudējumu, kas rodas personas datu apstrādes dēļ.

 1. KAM VARAM ATKLĀT JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs nedalāmies ar jūsu personas datiem ar nekādām trešajām personām, izņemot gadījumus, kas ir norādīti šajā Privātuma politikā.

Mēs varam izpaust informāciju par jums mūsu darbiniekiem, starpniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, tādiem kā parādu administrēšanu vai piedziņu veicošiem uzņēmumiem, mārketinga pakalpojumu, IT pakalpojumu sniedzējiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem.

Mēs varam izpaust jūsu personas datus personas datu apstrādātājiem, kas sniedz mums pakalpojumus (veic darbus), t.i. IT pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, juristiem, konsultantiem, un apstrādā jūsu datus Geoface kā datu apstrādātāja vārdā.

Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus, pamatojoties tikai uz mūsu norādījumiem un tikai nepieciešamajā apjomā. Ņemot palīgā datu apstrādātājus, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji īsteno atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un konfidencialitāti.

Jūsu dati var tikt nodoti valsts iestādēm un institūcijām, citām personām, kuras veic tām likumos noteiktās funkcijas.

Mēs varam atklāt informāciju par jums arī tad:

 • ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu;
 • lai aizsargātu savas tiesības vai intereses (tai skaitā nododot jūsu personas datus trešajām personām parādu piedziņas nolūkā);
 • plānojot pārdot Geoface darbību vai aktīvu daļu, vai reorganizēt Geoface, vai īstenojot šos procesus, atklājot jūsu personas datus (potenciālajam) darbības vai tās daļas pircējam, citiem reorganizācijas dalībniekiem;
 1. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Šajā sadaļā sniegta informācija par jūsu tiesībām, kas saistītas ar jūsu personas datu apstrādi, ko veic Geoface, un gadījumiem, kad šīs tiesības varat izmantot. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par savām tiesībām vai tās izmantot, sazinieties ar mums, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi.

 • Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem

Mēs vēlamies, lai jūs līdz galam saprastu, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, un tāpēc nepiedzīvotu nekādas neērtības. Jūs varat jebkurā brīdī sazināties ar mums un painteresēties, vai mēs apstrādājam kādus jūsu personas datus. Ja mēs uzglabājam vai jebkādā veidā izmantojam jūsu personas datus, jums ir tiesības ar tiem iepazīties. Lai to izdarītu, iesniedziet mums rakstisku lūgumu, rakstot uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi. Mēs, lai īstenotu jūsu lūgumu, varam jums palūgt apstiprināt savu identitāti. Sniedzot šādu lūgumu, ievērojiet labticības un saprātīguma principus.

 • Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja esat devis mums nepārprotamu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus, to varat atsaukt jebkurā brīdī, rakstot mums uz e-pasta adresi, kas norādīta šajā Privātuma politikā.

 • Tiesības pieprasīt sniegt vairāk informācijas

Ceram, ka jūs sapratīsiet, ka pārrunāt visus iespējamos personas datu vākšanas un izmantošanas veidus ir ļoti grūti. Mēs cenšamies sniegt pēc iespējas skaidrāku un izsmeļošāku informāciju, kā arī apņemamies atjaunināt šo Privātuma politiku, mainoties personas datu izmantošanas procesam. Tomēr, ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, priecāsimies, ja varēsim uz tiem atbildēt, vai sniegsim visu papildinformāciju, kuru varam atklāt. Ja jums ir kādi konkrēti jautājumi vai neesat sapratuši sniegto informāciju, sazinieties ar mums.

 • Citas tiesības

Turpinājumā sniedzam informāciju par citām jūsu tiesībām, kuras varat īstenot, ievērojot turpinājumā aprakstīto kārtību.

 • Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labojam jebkuras neprecizitātes jūsu personas datos. Šādā gadījumā mēs varam lūgt jums apstiprināt laboto informāciju.
 • Jums ir tiesības pieprasīt mums dzēst jūsu personas datus. Šīs tiesības var tikt īstenotas VDAR 17. pantā noteiktajos gadījumos.
 • Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi vai tos neapstrādājam.
 • Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, ja šādu datu apstrāde notiek ar automatizētiem līdzekļiem un mēs no jums esam ieguvuši šādus datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līguma noslēgšanas nolūkā. Jums izmantojot šīs tiesības, pēc jūsu pieprasījuma pārnesīsim jūsu sniegto datu kopiju.
 • Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu izmantošanu saskaņā ar VDAR 21. pantu.
 1. KĀ JŪS VARAT IZMANTOT SAVAS TIESĪBAS?

Lai īstenotu savas tiesības, lūgumus, sūdzības vai pieprasījumus iesniedziet mums rakstiski:

 • uz e-pastu [email protected]
 • sūtot pa pastu uz adresi Karaliaus Mindaugo pr. 37, LT-44307 Kauņa;
 • Ierodoties UAB “Geoface”, kas atrodas Karaliaus Mindaugo pr. 37, LT-44307 Kauņa;

Uz saņemtajiem pieprasījumiem, sūdzībām vai lūgumiem atbildēsim rakstiski tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Centīsimies sniegt jums informāciju visīsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Ja sazināsieties ar mums, mēs varam apstrādāt jūsu mums norādītos datus, t.i. vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, datumu un sarakstes tekstu šajā Privātuma politikā norādītajā kārtībā. Lūdzam pievērst uzmanību tam, ka mums var nākties sazināties ar jums, rakstot uz pastu, e-pastā vai zvanot uz tālruni. Lūdzam paziņot mums par izmaiņām jūsu personas datos.

Ja pēc lūguma, sūdzības vai pieprasījuma saņemšanas mums radīsies šaubas par personas identitāti, mums ir tiesības lūgt jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Ja mēs nespēsim sniegt jums nepieciešamo informāciju un (vai) ja jums būs pretenzijas par to, kā jūsu personas dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (www.vdai.lrv.lt), iesniedzot sūdzību.

 1. ATBILDĪBA

Jūs esat atbildīgs par iesniegto savu datu pareizību, precizitāti un to, lai šie dati būtu pilnīgi.  Ja jūsu iesniegtajos datos tiek veiktas izmaiņas, jums ir nekavējoties mūs par to jāinformē, rakstot e-pastu.  Mēs nekādā gadījumā nenesam atbildību par kaitējumu, kas jums radies, tāpēc, ka jūs neesat sniedzis pareizus un pilnīgus personas datus vai informējis mūs par izmaiņām tajos.

 1. IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Geoface jebkurā laikā var atjaunināt vai grozīt šo Privātuma politiku. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma politika stāsies spēkā dienā, kad tā tiks publicēta Lietotnē. Iesakām jums ik palaikam pārbaudīt to un pārliecināties, vai esat apmierināti ar aktuālo Privātuma politikas redakciju.

Ikreiz, kad tiks atjaunināta Privātuma politika, mēs informēsim jūs par, mūsuprāt, nozīmīgām izmaiņām, publicējot tās Lietotnē. Ja pieslēdzaties Lietotnei pēc šāda paziņojuma publicēšanas, jūs piekrītat jaunajām prasībām, kas ir norādītas atjauninājumā. Apakšā norādītais “Atjauninājuma datums” norāda, kad Privātuma politika ir atjaunināta pēdējo reizi.

Atjauninājuma datums: [2021-03-18]