Vasario 8 dienos atnaujinimas

Ištaisytos klaidos:

 • Nekraudavo NDVI indekso, jeigu laukas yra ant palydovo nuotraukos ribos
 • Klaida pridedant lauką
 • Laukų sąraše suapvalinamas lauko pavadinimas ir vartotojo vardas
 • Klaidos pranešimo formatavimas planšetėje
 • Dešniame meniu suapvalinami skaičiai po kablelio
 • Neveikė aukštingumo ir dirvožemio žemėlapiai
 • Pašalinti sistemos serverio sutrikimai
 • Surasti ir išversti trūkstami vertimai visomis kalbomis
 • Pataisyti matų vienetai formuojant tręšimą
 • Tręšime suapvalinami skaičiai
 • Klaida klientų vardo ir pavardės perdavime, jungiantis per Facebook
 • .shape failų įkėlimo prolema
 • Pakeltas mygtukas “pridėti lauką”
 • Ištaisytas dvigubas mygtuko “parsisųsti tręšimo užduotį” veikimas
 • Ištaisytos ūkio finansų klaidos
 • Ištaisyta sezonų funkcionalumo klaida
 • Ištaisyta klaida, kuri piešdavo blogo formato NDVI žemėlapius
 • Ištaisyta registracijos problema
 • Pagal nutylėjimą visada sistemoje pasirinkti dabartinį sezoną
 • Palydovo datų rodymo funkionalumo patobulinimas
 • Registracijoje padarytas nebūtinas telefono numeris
 • Galimybė eksportuoti laukų sąrašą
 • Atnaujintas ūkių pasirinkimas viršutiniame meniu
 • Naudotojo sąlygų patvirtinimo funkcionalumo klaida
 • Pajungtas serverio stebėjimo įrankis
 • Derlingumo prognozę rodyti tik tam tikroms kultūroms
 • Pridėtos papidomos kultūros
 • Geoface.com – pridėjome pakeitimų sąrašą
 • Geoface.com – pridėtas produkto kainoraštis
 • Geoface.com svetainės klaidos ir daugiakalbystė