Pakeitimų istorija

2024.01 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Sukurtas naujas prenumeratos planas ,,Iki 200 ha“. Dabar smulkesniems ūkiams bus patogiau įsigyti Geoface sistemą.
 • Atnaujintas darbų planavimas. Dabar galime rinktis kuriuose laukus dirbsime tiesiai iš žemėlapio.
 • Pakeista produktų pridėjimo paiešką sandėlyje. Dabar galima pridėti produktą nepasirinkus jo tipo, o tiesiog vedant pavadinimą.
 • Pridėtas pagriovių sluoksnis žemėlapyje.
 • Išeinant iš nepabaigtų darbų pridėtas pranešimas ,,Ar tikrai norite išeiti?“
 • Pridėti smulkūs mechaninių darbų funkcijos patobulinimai.
 • Pakoreguotas mobilios versijos dizainas.
Pataisymai:
 • Pataisyta klaida kai pasirinkus lauką sąraše jis nebūdavo atvaizduojamas sėjomainos žemėlapyje.
 • Leidžiame perkelti savo kurtas sėklas tarp sandėlių.
 • Pataisyta grupių skaičiavimo matematika.
 • Ištaisytos sandėlyje atsiradusios klaidos.
 • Pagerintas sistemos stabilumas.

2023.11 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Mechaninių darbų funkcija. Dabar galite planuoti ir atlikti įvairiausius žemės dirbimo ir kitokio pobūdžio darbus.
 • Pridėta galimybė rinktis laukus tiesiai iš žemėlapio Sėjomainos skiltyje.
 • Pakeista darbų struktūra mechaninių darbų skiltyje. Kitų naujinimų metu ji bus pakeista ir kitose skiltyse.
 • Atnaujinta programos struktūra, dabar ji dar saugesnė.
Pataisymai:
 • Atnaujinti žurnalų siuntimo pranešimai. Dabar jie aiškesni.
 • Pakoreguota, kad galėtume pridėti 0€ kainą ir savo kurtiems produktams.
 • Papildyti ir pataisyti vertimai sistemoje.
 • Finansų skiltyje nebesikeis diagramų spalvos.
 • Sutvarkytos apvalinimo klaidos sandėlio pirkime.
 • Pagerintas sistemos stabilumas darbų kalendoriaus skiltyje.

2023.10 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Trąšų ir kalkinimo žurnalai. Dabar galite deklaruoti ne tik AAP, bet ir trąšų ir kalkinimo žurnalus per Geoface sistemą.
 • Atnaujinta tręšimo ir dirvožemio tyrimų funkcija. Dabar galima matyti pagrindinius tręšimo tyrimų tiekėjų žemėlapius Geoface sistemoje. Taip pat galima reguliuoti žemėlapių peršviečiamumą norint palyginti skirtingus žemėlapius.
 • Praplėsta identifikacijos sistema. Dabar galima identifikuotis per visas pagrindines identifikacines priemones.
 • Pridėtas tarpinio pasėlio filtras laukų skiltyje.
 • Patobulinta žurnalų identifikavimosi sistema.
 • Pakoreguotas spalvų dizainas finansų skiltyse.
 • Pridėtas sezono pasirinkimas žurnaluose.
 • Pridėta galimybė prisidėti produktus nurodant 0€ kaina.
Pataisymai:
 • Sutvarkyta problema kai trąšų žurnalai buvo užstrigę ,,Laukiama“ stadijoje
 • Žurnaluose pakoregavus datą ji nepasikeisdavo atliktame darbe.
 • Dabar tręšimo žemėlapio duomenys ruošiami teisingai.
 • Sutvarkyta problema kai kartais neleisdavo pridėti savo produktų.
 • Grupės plotas nebesidubliuoja sistemoje.
 • Ištaisytos vartotojų lygių problemos.

2023.08 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Technikos atvaizdavimas. Galite sinchronizuoti ir matyti John Deere techniką Geoface sistemoje.
 • Kintamos normos žemėlapių redagavimas. Dabar galite importuoti, generuoti ir redaguoti kintamos normos tręšimo žemėlapius.
 • Produktų pirkimas. Dabar galite pridėti keletą produktų vieno pirkimo metu.
 • AAP žurnalo atnaujinimas. Dabar galite pasirinkti norimą deklaruoti laikotarpį ir laukus.
 • Atnaujinta mobilioji Geoface versija.
 • Atnaujintos darbų spalvos finansų skiltyje.
Pataisymai:
 • Pataisyta problema kai grupuotų laukų plotas buvo dubliuojamas.
 • Sutvarkytas žemėlapio fokusavimas darbų kalendoriuje.
 • Sutvarkytas filtras finansų skiltyje

2023.07 atnaujinimas

Atnaujinimai:

 • Atnaujintos deklaracijų ribos, pridėdami lauką galite matyti naujausias deklaruotas ribas.
 • Atnaujinti mobilios versijos dizainai. Kai kurios funkcijos buvo pritaikytos mobiliai versijai.
 • Laukų žvalgymo įrankis apjungtas su komentaro funkcija. Dabar galėsite lengvai prisidėti taškus, komentarus ir nuotraukas laukuose.
 • Atnaujinti pesticidų registracijų duomenys
 • Atnaujinta žemėlapio legenda. Dabar matysite pasėlių plotą ir procentinę dalį.
Pataisymai:
 • Nežinomo pasėlio filtras vėl veikia
 • Sėjomainoje sutvarkytas filtras
 • Panaikinta rekomenduojamų darbų skiltis
 • Pataisyta .PDF AAP žurnalo versija jei buvo grupuotų laukų
 • Sutvarkyta neatsinaujinančių vegetacijos nuotraukų problema
 • Atnaujinta nukreipimo funkcija. Dabar lauko informacijoje bus atidaromi konkretūs darbai priskirtam laukui.
 • Sutvarkytos beico nurašymo problemos.