Naudojimosi sąlygos

Šios paslaugų teikimo sąlygos (ši „sutartis“) yra teisinė sutartis tarp jūsų („jūs“) ir UAB „Geoface“, įmonės, įsteigtos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus („Įmonė arba „mes“) skirta mobiliosios programos,  programos naudojamų serverių, tokiuose serveriuose saugomų kompiuterio failų ir visų susijusių paslaugų, funkcijų ir turinio, kurį siūlo Įmonė (kartu vadinama „Programa“)  naudojimui 

 1. SUTARTIES IR JOS SĄLYGŲ PRIĖMIMAS

Atidžiai perskaitykite šią sutartį. Sukurdami atsisiuntimą, prieigą prie programos ar naudojimąsi ja, jūs patvirtinate, kad suprantate šios sutarties   sąlygas  ir sutinkate jų  laikytisJEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, JŪS GALITE NEPRISIJUNGTI PRIE PROGRAMOS ARBA NEPRADĖTI NAUDOTIS PROGRAMA. 

Mes galime kartkartėmis keisti šią sutartį. Mes jums pranešime el. paštu, per Programą arba pateikdami naują sutarties versiją, kurią galėsite priimti, jei atliksime pakeitimus, kurie iš esmės pakeis jūsų teises. Tolesnis Programos naudojimas po atnaujintos Sutarties versijos įsigaliojimo patvirtins, kad sutinkate su pakeista Sutartimi. 

Mes taip pat galime paprašyti sutikti su papildomais terminais, susijusiais su konkrečiais produktais ar komponentais, kurie yra įtraukti į šią Sutartį šia nuoroda. Jei tokios papildomos sąlygos prieštarauja Sutarčiai, pirmenybė teikiama vėlesnėms. Papildomos sąlygos taikomos tik jūsų naudojamam produktui ir komponentams ir  tik tokio prieštaravimo ribose.  

 1. RIBOTA LICENCIJA PROGRAMAI

Mes suteikiame jums asmeninę, pasaulinę, atšaukiamą, neperleidžiamą ir neišimtinę licenciją, kad galėtumėte pasiekti ir naudoti Programą bet kokiems tikslams, atitinkantiems šios sutarties sąlygas. 

Visas teises, nuosavybės teises ir interesus į Programą bei  tas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos šioje Sutartyje, pasilieka Įmonė. Jei norite naudoti Įmonės programinę įrangą, pavadinimą, prekės pavadinimą, prekės ženklą, paslaugų ženklą, logotipą, domeno vardą ir (arba) bet kokį kitą identifikavimą su žymiomis prekės ženklo savybėmis ar kitą Įmonei priklausantį turinį, turite gauti išankstinį rašytinį Įmonės leidimą. Leidimų užklausos gali būti siunčiamos adresu [email protected]. 

 1. PROGRAMOS NAUDOJIMAS

Norint pasiekti ir naudoti Programą, gali reikėti registracijos. 

Programa leidžia palikti skirtingus ženklus ir informaciją savo ūkio lauko palydovinėje nuotraukoje. 

Programą galite naudoti ir prieiti prie jos tik įgaliotais, priimtinais ir teisėtais tikslais. Jūs negalite naudoti Programos ir negalite prie jos jungtis (arba nepadėsite jokioms trečiosioms šalims naudotis Programa ar prieiti prie jos) siekiant: 

a) bet kokiu būdu ar apimtimipažeisti  mūsų teises, kitų vartotojų ar trečiųjų šalių teises, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, privatumo teises, viešumo teises ar kitas nuosavybės teises; 

b) apsimetinėti kitu asmeniu;

c) naudoti  neteisėtų ar neleistinų pranešimų, pvz., šlamšto, ar kitos nepageidaujamos reklamos ar pranešimų siuntimui; 

d) naudoti tokiais būdais, kuriepaprastai yra neteisėti, nešvankūs, priekabūs, skatinantys neapykantą ar kitaip netinkami, įskaitant neteisėtos veiklos skatinimą; 

e) naudoti Programą bet kokiu kitu būdu ar tikslu,kuris nėra leidžiamas. 

 1. JŪSŲ TURINYS

Naudodamiesi Programa galite įkelti ar kitaip padaryti prieinamą tam tikrą turinį, įskaitant komentarus, nuotraukas, tekstus, žemės ūkio informaciją ir kt. („Turinys“), bet tuo neapsiribojant. 

Tik jūs esate atsakingas už Turinį, kurį įkeliate ar kitaip pateikiate per Programą. Į jūsų turinį neįeina Turinys, kurį sukūrėme ar pateikėme mes, ar trečiųjų šalių turinys. Į jūsų Turinį neturi būti įtrauktas neteisėtas, nešvankus, priekabus, neapykantą skatinantis ar kitaip netinkamas Turinys, įskaitant neteisėtos veiklos reklamavimą. 

Įkeldami ar kitaip pateikdami Turinį per Programą patvirtinate ir garantuojate, kad: 

a) jūs turite visas reikalingas teises ir leidimus įkelti ar kitaip padarytiTurinį prieinamą;

b) jūsųTurinio naudojimas nepažeis ar kitaip neigiamai nepaveiks jokių trečiųjų šalių teis, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, privatumo teises, viešumo teises ar kitas nuosavybės teises. 

Įkeldami ar kitaip pateikdami savo Turinį Programoje ar per ją, jūs suprantate, sutinkate ir suteikiate mums ar mūsų dukterinėms įmonėms pasaulinę, neatšaukiamą, amžiną, nemokamą, visiškai apmokamą, sublicencijuojamą, perleidžiamą licenciją naudoti, modifikuoti, dauginti, platinti jūsų Turinį, gaminti išvestinius jūsų Turinio kūrinius, viešai rodyti ar atlikti jūsų Turinį ryšium su Programos naudojimu ir su bendrąją Įmonės veikla, susijusisu Programa (įskaitant duomenų kaupimą ir techninį tobulinimą, mašininio mokymosi ir dirbtinio intelekto pritaikymą ir kt.) 

Jei to nenustato ši sutartis, visus su jūsų privatumu susijusius jūsų Turinio aspektus reglamentuoja privatumo politika. 

Mes tiesiogiai nestebime ir nekontroliuojame per Programą įkelto ar kitaip pasiekiamo Turinio. Įmonė neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės, kylančios dėl Turinio, įkelto ar kitaip padaryto prieinamu per Programą. Tačiau Įmonė pasilieka teisę peržiūrėti jūsų Turinį prieš pateikiant jį Programai ir pašalinti bet kokį tokį Turinį dėl bet kokios priežasties, bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo, savo nuožiūra. Įmonė įsipareigoja išjungti, ištrinti ar paslėpti bet kokį Turinį, kuris pažeidžia šią Sutartį ar taikomus įstatymus. 

Jei turite žinių apie bet kokį Turinį, kuris pažeidžia šią Sutartį arba taikomus įstatymus, susisiekite su mumis adresu [email protected].  

 1. PRIVATUMO POLITIKA

Sutikdami su šia sutartimi, jūs taip pat sutinkate su mūsų privatumo politikos, kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis, sąlygomis. Kai kuriose jurisdikcijose (pavyzdžiui, Europos ekonominėje erdvėje) gali būti taikomos skirtingos privatumo politikos priėmimo taisyklės. 

Mes esame įsipareigoję saugoti vaikų privatumą pagal COPPA ar kitus taikomus įstatymus (ypač BDAR). Programa nėra skirta ar skirta pritraukti vaikus iki 16 metų. Mes nerenkame asmenį identifikuojančios informacijos iš bet kurio asmens, apie kurį turime faktinių žinių, jog jis yra jaunesnis nei 16 metų. Jums neleidžiama naudotis Programa, jei esate jaunesnis nei 16 metų. 

Asmenys, esantys tam tikrose šalyse, įskaitant Europos ekonominę erdvę (nuo 2018 m. Gegužės 25 d.), Turi tam tikras įstatymų nustatytas teises į savo asmens duomenis. Atsižvelgiant į įstatymų numatytas išimtis, jūs galite turėti teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, taip pat siekti atnaujinti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą ar ištaisyti savo asmens duomenis. 

 1. SAUGUMAS

Jūs negalite atsisiųsti, pasiekti ir naudoti Programos taip, kad paveiktumėte, pažeistumėtesustabdytumėte ar kitaip sutrikdytumėte Programos veikimą. 

Pagal šią Sutartį griežtai ir aiškiai draudžiama dekompiliuoti, keisti inžineriją ar kitaip kištis į Programą, jos komponentus ir kodą. 

 1. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS IR INTEGRACIJA

Programa gali leisti jums prieiti prie trečiųjų šalių teikiamo turinio, programų, svetainių ar paslaugų ar jomis naudotis („Trečiųjų šalių paslaugos“). Tokių trečiųjų šalių naudojimo sąlygos ir privatumo politika reglamentuoja jūsų naudojimąsi tokiomis paslaugomis. Pavyzdžiui, galite nusiųsti el. laišką, kad turinys būtų bendrinamas naudojant  Google  paskyrą, tada bus taikomos visos taikytinos  Google naudojimo sąlygos ir privatumo politika. Kai jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis ir jomis naudojatės per Programą, mes neatsakome už šias trečiųjų šalių paslaugas ir mes nepatvirtiname ir neteikiame jokių garantijų ir pareiškimų dėl tokių trečiųjų šalių paslaugų. 

Tam tikros integruotos trečiųjų šalių paslaugos gali prieiti prie jūsų asmens duomenų tokiu pačiu būdu, kaip ir Įmonė, pavyzdžiui, informacija apie jūsų ūkio lauko pavadinimą, užrašai, kuriuos paliekate lauke, lauko ribos ir kt. Bet kuri tokia trečioji šalis  elgsis su jūsų informacija taip pat, kaip ir Įmonė, ir Įmonė pagrįstai užtikrina, kad tokios integruotos trečiųjų šalių paslaugos atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus. Šių trečiųjų šalių paslaugų integravimas į Programą suteikia jums papildomų funkcijų, tokių kaip analizė, papildomi komponentai ir kt., kurios praturtina jūsų Programos patirtį ir padidina jūsų naudą. Mes periodiškai atnaujinsime savo svetainę pateikdami informaciją apie tai, kokias integruotas trečiųjų šalių paslaugas šiuo metu turime ir kaip tokias paslaugas naudoti Programoje. Bet kokiu atveju turite teisę aiškiai pasirinkti ir nuspręsti naudotis ar ne tokiomis integruotomis trečiųjų šalių paslaugomis (pavyzdžiui, naudodamiesi unikalia šios paslaugos nuoroda ir (arba) registruodamiesi programoje per tokią nuorodą). 

 1. GARANTIJŲ ATSISAKYMAS

Įmonė kontroliuoja ir valdo Programą iš įvairių   vietovių,  tačiau nepatvirtina, kad Programa yra tinkama ar galima naudoti visose vietovėse. Programa ar tam tikros jos funkcijos gali nebūti prieinamos jūsų vietovėje arba jos gali skirtis. 

PROGRAMA TEIKIAMA TOKIA, „KOKIA YRA“ IR TOKIA, „KOKIA YRA PRIEINAMA“ IR YRA TEIKIAMA BE JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, REPREZENTACIJŲ AR BET KOKIO POBŪDŽIO AIŠKIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS NUOSAVYBĖS TEISIŲ, PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO, TINKAMUMO PREKYBAI, TINKAMUMO NAUDOJIMUI GARANTIJOMIS IR BET KOKIOMIS KITOMIS NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS SUSIJUSIOMIS SU PREKYBA IR PANAUDOJIMU, KURIŲ ATSISAKYMAS LEIDŽIAMAS ĮSTATYMU.  ĮMONĖ IR JOS DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, ATSTOVAI, TIEKĖJAI, PARTNERIAI IR TURINIO TIEKĖJAI NEGARANTUOJA, KAD: (A) PROGRAMA BUS PRIEINAMA BET KURIUO KONKREČIU LAIKU AR VIETOJE; B) BET KOKIE DEFEKTAI AR KLAIDOS BUS IŠTAISYTI; ARBA (D) PROGRAMOS NAUDOJIMO REZULTATAI ATITIKS JŪSŲ LŪKESČIUS IR  REIKALAVIMUS. JŪS NAUDOJATE PROGRAMĄ SAVO RIZIKA. KAI KURIOS VALSTYBĖS / ŠALYS NENUMATO GALIMYBĖS APRIBOJTI TIESIOGINIŲ GARANTIJŲ, TODĖL AUKŠČIAU MINĖTI RIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI. 

 1. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

ĮMONĖ, JOS PAREIGŪNAI, DIREKTORIAI, AGENTAI, PARTNERIAI, DARBUOTOJAI, REKLAMUOTOJAI ARBA DUOMENŲ TEIKĖJAI NIEKADA NĖRA JOKIAIS PAGRINDAIS ATSAKINGI PROGRAMOS NAUDOTOJAMS UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, PAPILDOMĄ AR BET KOKIO POBŪDŽIO  ŽALĄ AR NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT BET NEAPSIRIBOJANT NAUDOJIMO GALIMYBIŲ, PELNO AR DUOMENŲ NETEKIMU) ATSIRADUSIĄ PROGRAMOS NAUDOTOJAMS VYKDANT SAVO VEIKLĄ AR SAVO  ĮSIPAREIGOJIMUS, JIEMS NEVYKDANT SAVO ĮSIPAREIGOJIMŲ BET KOKIAIS PAGRINDAI, PATIRIANT NUOSAVYBĖS AR BET KOKIUS KITOKIUS PRARADIMUS, KURIE GALI ATSIRASTI  ŠIOS PROGRAMOS NAUDOJIMO METU IR YRA BET KOKIU BŪDU SUSIJĘ SU ŠIOS PROGRAMOS NAUDOJIMU. BET KURIUO ATVEJU  ĮMONĖS ATSAKOMYBĖ KYLANTI IŠ ŠIŲ SĄLYGŲ   AR SUSIJUSI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS NEVIRŠYS SUMOS, KURIĄ JŪS SUMOKĖJOTE ĮMONEI UŽ NAUDOJIMĄSI PROGRAMA IR NE DAUGIAU KAIP VIENAS ŠIMTAS JAV DOLERIŲ (100 USD) JEIGU JŪS NETURĖJOTE JOKIŲ MOKĖJIMŲ ĮMONEI. KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NENUMATO ATSAKOMYBĖS IŠIMČIŲ AR ATSAKYMO NUO ATSAKOMYBĖS, TODĖL AUKŠČIAU NURODYTI APRIBOJIMAI JŪSŲ ATŽVILGIU GALI BŪTI NETAIKOMI. ĮMONĖ ARBA TRETIEJI ASMENYS, NURODYTI PROGRAMOJE NEATSAKO UŽ BET KOKIAS TRAUMAS, ĮSKAITANT MIRTĮ, KURIOS KYLA DĖL JŪSŲ  PROGRAMOS NAUDOJIMO ARBA NETINKAMO PROGRAMOS  NAUDOJIMO. 

 1. MOBILIŲ PRIETAISŲ NAUDOJIMAS

Atminkite, kad įprasti jūsų operatoriaus įkainiai ir mokesčiai, pvz., teksto pranešimų ir duomenų mokesčiai, vis tiek bus taikomi, jei Programą naudojate mobiliajame įrenginyje. 

 1. TEISIŲ APSAUGA

Mes neprivalome stebėti prieigos prie Programos ar jos naudojimo, tačiau mes pasiliekame teisę tai daryti, norėdami valdyti ir aptarnauti Programą, užtikrinti jūsų šios Sutarties laikymąsi bei  laikytis galiojančių teisinių reikalavimų. Mes galime atskleisti neteisėtą elgesį teisėsaugos institucijoms  ir pagal galiojantį teisinį procesą galime bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis tam,  kad įstatymus pažeidę vartotojai būtų patraukti   atsakomybėn. Mes pasiliekame teisę (bet neprivalome) be išankstinio įspėjimo  ir savo nuožiūra pašalinti arba išjungti bet kokį Programoje paskelbtą Turinį arba prieigą prie Programos bet kuriuo metujei savo nuožiūra nustatome, kad jūsų turinys ar  jūsų Programos naudojimas  yra nepriimtinas arba pažeidžia šią Sutartį. 

Įmonė neprisiima jokios atsakomybės Programos vartotojams ar bet kuriam kitam asmeniui ar subjektui už minėtos veiklos vykdymą ar neveikimą. 

 1. PROGRAMOS PAKEITIMAI

Kartkartėmis ir be išankstinio įspėjimo mes galime pakeisti, išplėsti ir patobulinti programą. Mes taip pat galime bet kuriuo metu nustoti toliau vykdyti Programos dalį ar visą Programą arba pasirinktinai išjungti tam tikras Programos funkcijas. Vien tik jūsų naudojimasis Programa nėra pakankamas pagrindas  ir nesuteikia teisės  į tolesnį Programos jums  teikimą ar prieinamumą. Bet koks Programos ar kokių nors konkrečių funkcijų modifikavimas ar pašalinimas bus atliekamas tik mūsų nuožiūra ir be nuolatinių įsipareigojimų ar atsakomybės prieš jus. 

 1. APSAUGA NUO TEISINIŲ VEIKSMŲ 

Jūs sutinkate, kad Įmonė, jos pareigūnai, direktoriai, darbuotojai, agentai, licencijos davėjai ir tiekėjai nėra atsakingi jokiais pagrindais pagal bet kokius ieškinius, reikalavimus, pretenzijas, įsipareigojimus ar atsiskaitymus, įskaitant galimas pagrįstas teisines išlaidas, apskaitos išlaidas  ar mokestines prievoles, kurie bet kokiu pagrindu ar būdu yra susiję su jūsų padarytais  šios Sutarties pažeidimais.  

 1. NUTRAUKIMAS IR TOLESNIS NUOSTATŲ GALIOJIMAS 

Mes galime bet kada sustabdyti arba nutraukti jūsų licenciją ar prieigą prie Programos dėl bet kokios priežasties, pvz., jei pažeidžiate bet kokias reikšmingas šios Sutarties sąlygas arba padarote  žalą, sukeliate riziką ar galimas teisines pasekmes mums ar kitiems vartotojams. 

Nutraukimo atveju Sutarties nuostatos,  kurios dėl savo prigimties turėtų išlikti galiojančios po jos nutraukimo, lieka galioti, įskaitant be apribojimų garantijų atsisakymą, ginčų sprendimą, nuostolių atlyginimą, apsaugą nuo teisinių, Programos  licencijų apribojimus ir atsakomybės apribojimą.  

 1. PERDAVIMAS 

Jūs neturite teisės perduoti jokių savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio mūsų rašytinio sutikimo. Visas savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį mes galime priskirti bet kuriai iš mūsų dukterinių įmonių arba dėl susijungimo, įsigijimo, įmonių restruktūrizavimo, turto pardavimo pagal įstatymą ar kitaip, todėl sutikdami su šia sutartimi, jūs pateikiate mums savo aiškų sutikimą, kad galime perduoti bet kokią jūsų informaciją (įskaitant Asmens duomenis) ir Turinį bet kuriam iš mūsų filialų, teisių perėmėjų ar naujų savininkų. 

 1. GINČŲ SPRENDIMAS

Bet kokius ginčus, kylančius iš šios Sutarties, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, neatsižvelgiant į jos kolizines nuostatas. VISI GINČAI  SUSIJĘ  SU ŠA SUTARTIMI TURI BŪTI SPRENDŽIAMI ATITINKAMAME LIETUVOS RESPUBLIKOS  TEISME PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS. 

Bet koks procesas, susijęs su jūsų Programos naudojimu turi būti pradėtas ne vėliau, kaip per vienerius (1) metus nuo  pretenzijos ar ieškinio pagrindo atsiradimo. 

 1. KITOS NUOSTATOS

Jei dėl kokios nors priežasties teismas ar kita kompetentinga jurisdikciją turinti įgaliota valstybės institucija mano, kad kuri nors šios Sutarties nuostata ar jos dalis yra nevykdomi, ši nuostata turi būti vykdoma maksimaliai leistina apimtimi, o likusi šios Sutarties dalis galioja toliau pilna jėga ir poveikiu. Spausdinta šios Sutarties versija yra priimtina teisminiuose ar administraciniuose procesuose ir laikoma viešu susitarimu. 

 1. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite kokių nors pastabų ar klausimų apie kurią nors paslaugų dalį ar bet kurią šios Sutarties dalį, prašome susisiekti su mumis adresu [email protected]  

Mes gerbiame kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises ir tikimės, kad tą padarys ir mūsų vartotojai. Norėdami pranešti apie autorių teisių, prekių ženklų ar kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, susisiekite su mumis adresu [email protected]  naudodami antraštę „Intelektinės nuosavybės pranešimas“.